สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมปลูกต้นโกงกาง


                 
           วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดหนองแหวน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นโกงกางในป่าชายเลน ร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างข้าม  และ สภอ.นายายอาม กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกป่าเชยเลนเพื่อให้พื้นที่ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์จากกิจกรรมคณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดหนองแหวนฯ และหน่วยงานต่างได้ร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นโกงกางกว่า 500 ต้นกล่องแสดงความคิดเห็น

เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ
บันทึก : 2022-09-24 23:45:20 เขียนโดย พิชามญชุ์ ตากมัจฉาบทความโดย ธนกฤต บรรจง


ธนกฤต
ธนกฤต บรรจง


IMG