สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้มีคณะครูและบุคลากร ผู้บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดหมูดุด

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล


สุนีรัตน์
สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล


IMG