สพป.จันทบุรี เขต 1

จดหมายข่าวสารโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)

นายศักดินันท์   ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย) พร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (Performance Agreement : PA)

นายศักดินันท์  ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)  เข้ารับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 "รางวัลคุรุสดุดี"

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย วารุณี บุญเลิศ


วารุณี
วารุณี บุญเลิศ


IMG