สพป.จันทบุรี เขต 1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล ครูดีศรีจันทบูร ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับรางวัล "ครูดีศรีจันทบูร" ประจำปี พ.ศ.2563แบบเสนอชื่อรับรางวัล "ครูดีศรีจันทบูร" ประจำปี พ.ศ.2563

จัดส่งแบบเสนอขอกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กล่องแสดงความคิดเห็น