สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่


กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

     วันที่ 26 สิงหาคม 2563 บุคคลากรครู และนักเรียนโรงเรียนวัดรำพันฯ เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งปีนี้ทางจังหวัดได้จัดงาน ณ วัดลำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น การมอบทุนการศึกษา มอบจักรยานให้กับนักเรียน บริการตัดผมบริการตรวจสุขภาพ ฯลฯ