สพป.จันทบุรี เขต 1

โปรแกรม Scratch


โปรแกรมScratch     โปรแกรมScratch (อ่านว่า สะ - แครช) เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่าย เช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนำชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการและแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล และเป็นระบบ

     การเขียนโปรแกรมScratch สามารถฝึกเขียนโปรแกรมแบบออฟไลน์และออนไลน์ได้ ผลงานที่สร้างขึ้นสามารถแสดงผลงานได้ที่เว็บไซต์ของโปรแกรมScratch ซึ่งมีตัวอย่างผลงานต่างๆ จากทั่วโลกมากมายที่มา http://oho.ipst.ac.th/download/document/scratch2/stemscratch2.pdf

        https://scratch.mit.edu/


 


 


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย วันทนา เจริญทรัพย์


วันทนา
วันทนา เจริญทรัพย์


IMG