สพป.จันทบุรี เขต 1

การเรียนรู้ทักษะทางอาชีพ


โรงเรียนวัดขุนซ่อง ได้พัฒนาทักษะทางอาชีพ ด้านการเกษตร เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกวิชาชีพ
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชนัญชิดา หวังทรัพย์


ชนัญชิดา
ชนัญชิดา หวังทรัพย์


IMG