สพป.จันทบุรี เขต 1

ส่งเสริมทักษะกีฬา พัฒนาสมรรถนะภาพทางกาย


    "กิจกรรมของเรา"

       การออกกำลังกายมีความสำคัญต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับสมดุลต่างๆ ของร่างกายซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่น ช่วยฝึกให้นักเรียนมีวินัยต่อตนเอง รู้จักให้อภัยผู้อื่น มีน้ำใจนักกีฬา ดังนั้นโรงเรียนจึงสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักที่จะออกกำลังกาย เพื่อที่จะได้มีพัฒนาการทางด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์ โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะด้านกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มอำเภอแก่งหางแมว ประจำปีการศึกษา 2563 "แก่งหางแมว เกมส์ ครั้งที่ 6ดังรายการแข่งขันต่อไปนี้

1.ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

2.ฟุตบอลชาย 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

3.ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

4.ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

5.วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

6.วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

7.เปตอง ชาย,หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

8.เปตอง ชาย,หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

9.กรีฑา รุ่นอายุ 6-14 ปี

     อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรที่สนับสนุน ควบคุมการฝึกซ้อม นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรเพชร จันทร์แก้ว


พรเพชร
พรเพชร จันทร์แก้ว


IMG