สพป.จันทบุรี เขต 1

เปรียบเทียบเศษส่วนด้วยเทคนิคการคูณไขว้เปรียบเทียบเศษส่วนด้วยเทคนิคการคูณไขว้


     การเปรียบเทียบเศษส่วน จะเปรียบเทียบได้ก็ต่อเมื่อ ต้องมี ตัวส่วนที่เท่ากัน จึงจะนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้ โดยกรณีที่ตัวส่วนยังไม่เท่ากัน
จะมีวิธีการทำ ตัวส่วนให้เท่ากันได้หลายวิธี ซึ่งในบทความนี้จะเสนอเทคนิคการเปรียบเทียบเศษส่วนด้วยการคูณไขว้
    ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ ว่า "ล่างคูณบน ล่างคูณบน ล่างคูณล่าง "(ล่าง หมายถึง ส่วน ,บน หมายถึง เศษ) ซึ่งในการเปรียบเทียบเศษส่วน
จะนำเพียงเศษมาเปรียบเทียบกัน โดยถ้าเป็นการแก้โจทย์แบบเลือกตอบ วิธีนี้ก็สามารถคูณแค่เศษก็พอ ส่วน ตัวส่วน สามารถติดเครื่องหมายคูณได้ได้  ดังรูปด้านล่าง


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย อาทิตย์ เพิ่มเขตรกรรม


อาทิตย์
อาทิตย์ เพิ่มเขตรกรรม


IMG