สพป.จันทบุรี เขต 1

บริหารสมองขยับตัวขยับคิด

การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ( Brain Gym )

กิจกรรมBrain Gym หรือ กิจกรรมการบริหารสมอง เป็นหนึ่งกิจกรรมที่คุณครู เลือกนำมาใช้เสริมในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนให้กับเด็ก ๆ

การบริหารสมอง หมายถึง การบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกลุ่มเส้นประสาท Corpus Callosum ซึ่งเชื่อมสมอง 2 ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกัน แข็งแรงและทำงานคล่องแคล่วอันจะทำให้การถ่ายโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง 2ซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพและยังช่วยให้เกิดความผ่อนคลายความตึง เครียด ทำให้สภาพจิตใจเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณ์ขันเพราะคลื่นสมอง (Brain Wave) จะลดความเร็วลงคลื่นเบต้า (Beta) เป็น อัลฟา (Alpha)ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดกิจกรรมบริหารสมองศักยภาพการเรียนรู้ (brain gym)

      ท่า Brain Gym แบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม ดังนี้

        1. การเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Over Movement) ทำให้การทำงานของสมองสองซีกถ่ายโยงข้อมูลถึงกันได้ดี เช่น ท่าแตะสลับ ท่าเลข 8 (คล้ายๆ ท่าช้าง)
        2. 
การยืดส่วนต่างๆของร่างกาย (Lengthening Movement) ทำให้ผ่อนคลายความตึงเครียดของสมองส่วนหน้าและส่วนหลัง เช่น ท่าโยคะต่างๆ ท่านกฮูก 
        3. 
การเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้น (Energizing Movement) เป็นท่าที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของกระแสประสาท เพื่อช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้น
        4. 
ท่าบริหารร่างกายง่ายๆ (Useful) เช่น หมุนคอ เป็นต้น

     เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเริ่มโดยการเตรียมความพร้อมก่อน การบริหารสมอง คือ

         การบริหารสมองเป็นการเคลื่อนไหวสลับข้าว เพื่อบริหารสมองทั้ง 2 ซีก ให้มีความแข็งแรงเท่าๆกัน เริ่มทำแรกๆ ให้เริ่มทำช้าๆ ก่อนก็ได้นะคะ เพื่อความถูกต้องแล้วค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ

ประโยชน์ของการบริหาร
    - เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อมือให้ประสานกัน 
    - เพื่อกระตุ้นสมองที่มีการสั่งการให้เกิดความสมดุลทั้งซ้าย-ขวา
    - เพื่อกระตุ้นความจำ 

ฝึกบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ เพื่อสมองของเรา สู้ๆ ค่ะ

ตัวอย่าง

 ท่าที่ 1 : นับ 1-10   

ท่าที่ 2 : จีบ L

 ท่าที่ 3 : โป้ง ก้อย  

ท่าที่ 4 : แตะจมูก-แตะหู

ท่าที่ 5 : แตะหู

แหล่งที่มา :http://www.krooupdate.com/news/newid-1257.html

ที่มา http://rattana0651.blogspot.com/2018/08/brain-gym.html