สพป.จันทบุรี เขต 1

ความสำคัญของเกมการศึกษา

กิจกรรมเกมการศึกษา

เป็นกิจกรรมการเล่นที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้าสติปัญญา เป็นการเล่นที่ช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้มีความสังเกตดี ช่วยให้มองเห็นได้ ได้ฟังหรือคิดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกมการศึกษาจะต่างจากของเล่นอย่างอื่น แต่ละชุดจะมีวิธีเล่นโดยเฉพาะ อาจเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม ผู้เล่นสามารถตรวจสอบการเล่นว่าถูกต้องหรือไม่


ประเภทของเกมการศึกษา
1. จับคู่
2. การต่อภาพให้สมบูรณ์ (Jigsaw)
3. การวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)
4. การเรียงลำดับ
5. การจัดหมวดหมู่
6. การสังเกตรายละเอียดของภาพ (Lotto)
7. การจับคู่แบบตารางสัมพันธ์
8. พื้นฐานการบวก
9. การทำความสัมพันธ์ตามลำดับที่กำหนด
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย นิศารัตน์ ซื่อสัตย์เดชากร


นิศารัตน์
นิศารัตน์ ซื่อสัตย์เดชากร

บทความอื่นของ นิศารัตน์IMG