สพป.จันทบุรี เขต 1

รู้จักแอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับคุณครู เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุกยิ่งขึ้น

แอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับคุณครู เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุกยิ่งขึ้น

1. Kahoot

-สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย

-ใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนเป็นรีโมทกดตัวเลือก

-สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า

2. Plicker

-สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย

-ใช้โค้ดเฉพาะจากเว็บไซต์พิมพ์ในกระดาษโดยการหมุนตัวเลือก A B C D ในโค้ดแทนการเลือกตอบ

-ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ

-สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

3. Classdojo

-ช่วยเช็กชื่อนักเรียน หรือประมวลผลคะแนนพฤติกรรม หรือตรวจสอบการมาสาย

-ส่งข้อความติดตามนักเรียน หรือแจ้งผู้ปกครอง

4. Nearpod

-สร้างบทเรียนออนไลน์

-สร้างคำถามให้ผู้เรียนตอบหลังจากจบคลาส


5. Zipgrade

-ใช้กระดาษคำตอบจากเว็บไซต์ให้นักเรียนฝนคำตอบด้วยดินสอ 2B

-ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ

-ประมวลผลคะแนนรายบุคคล

6. Prezi

-สร้างการนำเสนอออนไลน์

-สร้างความน่าตื่นเต้นในการนำเสนอ

กล่องแสดงความคิดเห็น