สพป.จันทบุรี เขต 1

คณะผู้บริหารจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำศึกษาดูงาน

**วันพฤหัสที่ 14 สิงหาคม 2563*** เวลา 09.00 น. ....ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาปะคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โรงเรียนบ้านแก้วยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะกล่องแสดงความคิดเห็น