สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันแม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมาภิพัฒน์) โดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรักแด่แม่ด้วย

Picture link

ผลการค้นหา

ผลการค้นเว็บ

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ชวินลัชญ์ ภูมิพื้นผล


ชวินลัชญ์
ชวินลัชญ์ ภูมิพื้นผล

บทความอื่นของ ชวินลัชญ์IMG