สพป.จันทบุรี เขต 1

เกมตัวต่อ 7 ชิ้น

เกมตัวต่อ 7 ชิ้น (Tangram) 

เป็นเกมที่แนะนำให้เด็กๆเล่นเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เพราะเขาจะต้องใช้การวางแผน ใช้ความคิดทั้งวิเคราะห์รูปทรงและคิดนอกกรอบไปพร้อมๆกัน นั่นคือเด็กต้องมีจินตนาการด้วย เพราะรูปโครงที่เราเห็นอาจจะสร้างขึ้นมาจากรูปทรงอื่นๆก็ได้ นอกจากนั้นยังยังฝึกความอดทนมุ่งมั่นในการทำงานไปในตัว