สพป.จันทบุรี เขต 1

คัดกรองนักเรียน

มาตรการตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน และให้นักเรียนล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าห้องเรียนกล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พีรพงศ์ เวชภิรมย์


<span>พีรพงศ์</span>
พีรพงศ์ เวชภิรมย์


IMG