สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมสภานักเรียน รณรงค์ลการใช้ถุงพลาสติก

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกของสภานักเรียนโรงเรียนวัดวังหินฯ เนื่องจากตอนนี้เกิดปัญหาถุงพลาสติกมีจำนวนมาก นักเรียนจึงเล็งเห็นว่า
ควรจะลดการใช้ถุงพลสติกส่งเสริมการใช้ถุงผ้าในโรงเรียนและชีวิตประจำวันกล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย วิลาสินี ขุนหมื่น


วิลาสินี
วิลาสินี ขุนหมื่น


IMG