สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่


กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่


                โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา จัดกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อฝึกให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษา การปฏิบัติในการเลี้ยงไก่ การเก็บผลผลิต ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงานอาชีพที่สุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมและยังเกิดความภาคภูมิใจกับผลผลิตได้รับผลผลิตจากการปฏิบัติสามารถนำไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียน
 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย เยาวลักษณ์ กองจินดา


เยาวลักษณ์
เยาวลักษณ์ กองจินดา

บทความอื่นของ เยาวลักษณ์IMG