สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ....โรงเรียนบ้านแก้วจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563กล่องแสดงความคิดเห็น