สพป.จันทบุรี เขต 1

ปื่นพ่นหมอกควัน
นักเรียนโรงเรียนวัดหนองแหวนฯได้คิดค้นนวัตกรรม ปืนพ่นหมอกควันไล่ยุง อาศัยหลักการทำงานโดยเปลี่ยนสถานะของน้ำมันดีเซลจากของเหลวให้ระเหยเป็นแก๊ส กลายเป็นหมอกควันที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุง โดยอาศัยอุณหภูมิและความร้อนสูงจากการเผาขดท่อทองแดงด้วยหัวพ่นไฟ และอาศัยแรงดันจากกระบอกฉีดอากาศพ่นหมอกควันให้มีปริมาณที่มากขึ้น ช่วยไล่ยุงที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ ได้ดีขึ้นปืนพ่นหมอกควันไล่ยุง อาศัยหลักการทำงานโดยเปลี่ยนสถานะของน้ำมันดีเซลจากของเหลวให้ระเหยเป็นแก๊ส กลายเป็นหมอกควันที่มีประสิทธิภาพในการไล่ยุง โดยอาศัยอุณหภูมิและความร้อนสูงจากการเผาขดท่อทองแดงด้วยหัวพ่นไฟ และอาศัยแรงดันจากกระบอกฉีดอากาศพ่นหมอกควันให้มีปริมาณที่มากขึ้น ช่วยไล่ยุงที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ ได้ดีขึ้น

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

1. สามารถใช้พ่นหมอกควันเพื่อไล่ยุงที่เป็นพาหะของโรคต่างๆที่มาจากยุงได้ โดยสามารถทำการฉีดพ่นได้เองตลอดเวลา

2.ช่วยประหยัดในการซื้อเครื่องพ่นหมอกควันไล่ยุงที่มีราคาแพง

3. สามารถนำวัสดุต่างๆที่มีอยู่มาประดิษฐ์เป็นวัสดุ อุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาได้

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย เนาวรัตน์ กุลวงศ์


เนาวรัตน์
เนาวรัตน์ กุลวงศ์


IMG