สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

          ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป. จันทบุรี เขต ๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีการพานักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมเวียนเทียน ณ วัดสิงห์ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG