สพป.จันทบุรี เขต 1

ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลบางกะจะ เข้าฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. สำนักงานเทศบาลตำบลบางกะจะ เข้าฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียน

          ทางโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลบางกะจะเป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ครั้งนี้

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG