สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และดูแลความเรียบร้อยของสนามสอบโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG