สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้ดำเนินการขยายห้องเรียนระดับปฐมวัยให้มีขนาดกว้างขึ้น เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม กับจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน

          โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1  ได้ดำเนินการขยายห้องเรียนระดับปฐมวัยให้มีขนาดกว้างขึ้น

เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน

กล่องแสดงความคิดเห็น