สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นอนุบาล 1 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

          วันที่9ตุลาคม 2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 โดยพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วิว่าฟอเรสต้า ฟาร์ม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

          นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่พบเห็น และรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น มีความสุขกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้

กล่องแสดงความคิดเห็น



บทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณ



IMG