สพป.จันทบุรี เขต 1

ขอขอบคุณ คุณอโรชา นวลสาลี ได้นำไอศรีมมาเลี้ยงนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)

          6 ตุลาคม 2566 คุณอโรชา นวลสาลี ได้นำไอศรีมมาเลี้ยงนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)สพป.จันทบุรี เขต 1 
         ทางโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG