สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6

          วันที่ 22 กันยายน 2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 โดยพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ดังนี้

1.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน ชมสัตว์โลกใต้ทะเล แมงกระพรุนเรืองแสง ปลาฉลาม

2.ชายหาดบางแสน ชมบรรยากาศทะเลบางแสน มีร้านค้าขายของเรียงรายยาวสุดลูกหูลูกตา

3ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้ออ่างศิลา เป็นวัดจีนขนาดใหญ่ที่มีน้ำพุสีทอง ประติมากรรมสีสันสดใส และศาลาที่ตกแต่งอย่างวิจิตร

          นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่พบเห็นและรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น มีความสุขกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG