สพป.จันทบุรี เขต 1

ประกาศโรงเรียนวัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)

กล่องแสดงความคิดเห็น