สพป.จันทบุรี เขต 1

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

     โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)สพป.จันทบุรี เขต ๑ นำโดย  นางนิตยาวัฒฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ฯ ดำเนินการจัดกิจกรรม

วันสำคัญทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีการพานักเรียนร่วมเวียนเทียน ถวายจตุปัจจัย

และถวายเทียนจำพรรษา แด่วัดในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๓ วัดดังนี้  วัดสิงห์ วัดพลูยางและวัดบนเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG