สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น (26 มิถุนายน ของทุกปี)

        วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น (26 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้เห็นถึงภัยของยาเสพติด ที่เป็นบ่อทำลายเยาวชนและประเทศชาติ

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG