สพป.จันทบุรี เขต 1

เทศบาลบางกะจะ ได้มอบถังขยะ จำนวน 7 ใบ เพื่อให้โรงเรียนวัดสิงห์ฯ

          9 มิถุนายน 2566 ทางเทศบาลบางกะจะ ได้มอบถังขยะ จำนวน 7 ใบ เพื่อให้โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

          โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)ขอกราบขอบพระคุณนายสิทธิรัตน์ ศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางกะจะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน เป็นอย่างสูงมาณ โอกาสนี้


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG