สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

     วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครู บาอาจารย์ ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นมา

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG