สพป.จันทบุรี เขต 1

ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

       วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ได้ทำการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 นำโดย นางนิตยา วัฒฐานะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูระดับปฐมวัย

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG