สพป.จันทบุรี เขต 1

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

          วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดสิงห์ฯ นำโดย ผอ.นิตยา วัฒฐานะ และคณะครู ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน การสอน รายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อันจะจำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG