สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมการเลือกตั้งประธาน สภานักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์ฯ

        วันที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดสิงห์ฯได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธาน สภานักเรียน ประจำปี 2565เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างภาวะการเป็นผู้นำ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนผู้ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ เด็กชายเจษฎา จันทณาวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG