สพป.จันทบุรี เขต 1

24 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนฯ พร้อมคณะ สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

          24 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนฯ พร้อมคณะ สพป.จันทบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม โรงเรียนวัดสิงห์ฯ ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG