สพป.จันทบุรี เขต 1

วิธีล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาด “โควิด-19”

วิธีล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการระบาด "โควิด-19”

การล้างมือ ตามวิธีที่ถูกต้อง เป็นมาตรการที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ ที่จะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้เกิดโรค โควิด - 19ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"มือ” เป็นหนึ่งในอวัยวะที่สัมผัสกับพื้นผิวภายนอกมากที่สุดในแต่ละวัน และเป็นช่องทางหลักที่คนส่วนใหญ่นำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ผ่านการสัมผัสใบหน้าตลอดวัน

นอกจากการล้างมือจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสโคโรน่า ซึ่งมีมีเปลือกเป็นไวรัสที่ไขมันหุ้ม (enveloped virus) แล้ว แพทย์หลายคนได้แนะนำว่าการล้างมือนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เจลแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นการขจัดเชื้อโรคให้หลุดออกไปจากมือ ต่างจากเจลล้างมือที่มุ่งฆ่าเชื้อบนผิวหนัง ซึ่งอาจไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมด ดังนั้น

บทความชื่อ "ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 กับ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค” โดย รศ.ดร.ภญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ และ ผศ.ดร.ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า "แอลกอฮอล์เจลใช้เป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถล้างมือได้ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค”

"อย่างไรก็ตาม วิธีการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี นับเป็นวิธีทำความสะอาดที่ดีที่สุด”

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ หลายคนระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังล้างมือผิดวิธี โดยที่พบบ่อย คือ ล้างได้ไม่นานและทั่วถึงพอ ทำให้ไม่สามารถขจัดเชื้อโรคได้ทั้งหมด

วิธีล้างมือที่ถูกต้อง โดย WHO

คู่มือ วิธีการล้างมือของ องค์การอนามัยโลก แนะนำให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ แล้วจึงเช็ดให้แห้งสนิทด้วยทิชชู่แบบใช้แล้วทิ้ง โดยควรใช้เวลาล้างมือให้นานพอจะร้องเพลง "แฮปปี้เบิร์ธเดย์” ได้จบ 2 รอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

0.เปิดน้ำให้มือเปียก

1.เทสะบู่ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับมือทั้งสองข้างของตัวเอง

2.ถูฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน

3.ถูหลังมือด้วยฝ่ามือของอีกข้าง ทำสลับกันให้ครบสองข้าง

4.ถูร่องนิ้วมือทั้งสองข้างด้วยการประสานมือเข้าหากัน

5.ถูบริเวณหลังนิ้วมือด้วยฝ่ามือ ทำสลับกันทั้งสองข้าง

6.ใช้มือขวาหมุนถูบริเวณนิ้วโป้งซ้าย ทำสลับกันทั้งสองข้าง

7.ใช้ปลายนิ้วถูฝ่ามือเป็นวงกลม ทำสลับกันทั้งสองข้าง

8.ล้างน้ำสะอาด

9.เช็ดให้แห่งด้วยทิชชู่แบบใช้แล้วทิ้ง

10.ใช้ทิชชู่จับก๊อกน้ำเพื่อหมุนปิด

11.เท่านั้น มือของคุณก็จะสะอาดปลอดภัยแล้ว

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุมัชฌภัค พงษาวดาร


สุมัชฌภัค
สุมัชฌภัค พงษาวดาร


IMG