สพป.จันทบุรี เขต 1

การใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน

   กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน  มีขั้นตอนการใช้สิทธิรับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ตามระบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน  ดังนี้ (ข้อมูลจากสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี)

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุปราณี ภูทะศิริ


สุปราณี
สุปราณี ภูทะศิริ


IMG