สพป.จันทบุรี เขต 1

นายสุริยนต์ กัลยาณี ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)

          21 ธันวาคม 2565 นายสุริยนต์กัลยาณี ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ รอง ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา)

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG