สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

     วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) สพป.จันทบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 โดยพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
     เด็กๆ ได้เรียนรู้จากสิ่งที่พบเห็น และรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น มีความสุขกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดสิงห์(วรประสิทธิ์วิทยา) ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย พรพรรณ หอมเกษร


พรพรรณ
พรพรรณ หอมเกษร

บทความอื่นของ พรพรรณIMG