สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านต้นกระบก

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
           วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางสาวสุกัญญา พูลกสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นกระบก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าคีรีเขต และวัดต้นกระบก ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งยังช่วยให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนาไว้


กล่องแสดงความคิดเห็น