สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการสื่อสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยในเด็ก (Learning Loss)


           วันที่ 26 มิถุนายน 2565 คณะครูโรงเรียนวัดท่าศาลาเข้ารับการอบรมการทำ
สื่อภาษาไทย โครงการสื่อสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยในเด็ก (Learning Loss)  
ณ โรงเรียนวัดหนองคัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กล่องแสดงความคิดเห็น