สพป.จันทบุรี เขต 1

การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล

    วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 - ร.ต.ต.จินตศักดิ์ คุณพรทิพย์ เดชะรักษา ที่บริจาคข้าวสาร และเครื่องปรุงอาหารให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากค่ะกล่องแสดงความคิดเห็น