สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านชำโสม


             เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านชำโสม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังเพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วม และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของนักเรียน
 
 
          ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรม ของโรงเรียนบ้านชำโสม ได้ที่       : https://www.facebook.com/BaanchamsomSchool

 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ญาณินณ์ สมนึกเจริญสุข


ญาณินณ์
ญาณินณ์ สมนึกเจริญสุข


IMG