สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยจัดกิจกรรมด้านวิชาการเช่น 
1.ประกวดคัดลายมือ


 2. ประกวดระบายสี


 3.กิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออก


 4.การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี 

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุนิสา สระแก้ว


สุนิสา
สุนิสา สระแก้ว


IMG