สพป.จันทบุรี เขต 1

วันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาโดยในปี 2560
 กำหนดให้มีคำขวัญ"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก "Do Good Deeds for Dad against Drugs”
26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

กิจกรรมภายในโรงเรียนวันนี้เราทำอะไรบ้าง
ชั้นอนุบาล ประกวดวาดภาพระบายสี


ชั้นประถมศึกษาโชว์กิจกรรมการแสดง โทษของยาเสพติดห้ความรู้ของโทษจากยาเสพติดผ่านวีดีโอจาก youtube


กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุนิสา สระแก้ว


สุนิสา
สุนิสา สระแก้ว


IMG