สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน


  

นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน ผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 

(ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)  ได้นำนักเรียน จำนวน 40 คน ร่วมทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำความดี

ถวายเป็นพระราชกุศลและให้รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

ร่วมทำจิตอาสาจำนวน 3 แห่ง ดังนี้


1.อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก (อู่ต่อเรือเสม็ดงาม)

2.วัดแหลมเสด็จ3.โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ)

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย จันทรา ชำนาญชล


จันทรา
จันทรา ชำนาญชล


IMG