สพป.จันทบุรี เขต 1

โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551


            โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 

0

อ้างอิงจาก : OBEC Channel

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ญาณินณ์ สมนึกเจริญสุข


ญาณินณ์
ญาณินณ์ สมนึกเจริญสุข


IMG