สพป.จันทบุรี เขต 1

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดนายายอาม


เนื่องในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนวัดนายายอามได้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้อบรม สั่งสอน ชี้แนะให้ความรู้กับนักเรียน
กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย สุพัตรา สร้อยกูล


สุพัตรา
สุพัตรา สร้อยกูล


IMG