สพป.จันทบุรี เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้


          โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙/๑ หมู่ ๔ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๓๙-๔๘๐๗๔๓ โทรสาร - E-mail banbofaimaischool@gmail.com

          เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ มีเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่ ได้แก่ หมู่ ๔ และหมู่ ๑๒ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๔ ไร่ ๒ งาน

กล่องแสดงความคิดเห็นบทความโดย ธนวัฒน์ นนทศักดิ์


ธนวัฒน์
ธนวัฒน์ นนทศักดิ์


IMG